Tetningsringer

Erik Øglænd | eo@swp.no | Mobil: 45218055

BONDED SEALS

 

Bonded Seals består av en metall ring med påvulket gummi (blir ofte kalt Dowty pakninger eller BS pakning).Fasongen gjør at den tetter på begge flatsidene og mot gjengeparteiet eller halsen på skruer eller andre gjengede forbindelser.

 

BRUKSOMRÅDER

Typiske områder for bruk av Bonded Seals er: hydraulikk og annen væsketransport i rør og slanger

Brukegrupper av Bonded Seals er f.eks:

 • Anleggsmaskiner
 • Gravemaskiner
 • Trucker
 • Traktorer
 • Høy- og lavtrykk for væsketransport i bilindustrien
 • Skipsverft
 • Offshore
 • Annen mekanisk industri

LAGERHOLD/ LEVERINGSPROGRAM

Seal Weld Pro as lagerfører nå alle dimensjoner i standardmaterialet Mild Steel/NBR 80-90 Sh A. (Karbon stål).

Det gjelder også de fleste dimensjonen i AISI 316/NBR 80-90 Sh A. Vi kan også levere Bonded Seals i andre stålkvaliteter i f.eks høyfaststål for ekstreme trykk og i Super Duplex for ekstremt korrosivt miljø. Tetningene kan leveres med forskjellige gummityper som:

 • Viton
 • HNBR
 • EPDM
 • Fluorsilicon
 • Kalrez®

Bonded Seals leveres for:

 • BSP gjenger
 • UNC / Bolt
 • Tysk metrisk
 • Fransk metrisk
 • Aerospace use

I tillegg til dette kan vi også levere «skreddersøm» etter egne spesifikasjoner. Vi dekker altså de fleste behov for tetninger i koblinger og ventiler for væsketransport i rør og slanger.

 

GENERELL INFO TETNINGSRINGER

 

Tetningsringer og pakninger til industri, offshore m.m

TETNINGSPRINSIPP

Når akselen roterer dannes en smørefilm/menisk under tetningsleppen. Tykkelsen på smørefilmen avhenger av rotasjonshastigheten, oljetemperaturen, oljeviskositeten og trykket fra tetningsleppen mot akselen. Typisk tykkelse er 1-3 µm (0,001-0,003 mm).

Takket være kapillærkraften og akselens overflatetopografi, holdes denne smørefilmen under leppen og hindrer væsken i å lekke ut. En brukt akseltetning som har en hard, skinnende blank flate mot akselen og radielle sprekker tyder på at den har jobbet mot en aksel som var for glattpolert og/eller at det radielle trykket fra leppen var for høyt. Om derimot flaten er relativt myk og bred, kan det tyde på at overflaten har vært for grov.

Standard tetningsringer er i utgangspunktet ikke beregnet for trykk. Maksimum trykk er 0,5 bar, men hvis akselens periferihastighet er høy, kan man oppleve lekkasje allerede ved 0,1-0,2 bar trykk.

Det finnes også spesielle tetningsringer for trykk opp til 10 bar. Disse må ofte spesialbestilles.

TETNINGSRINGENS KONSTRUKSJON

A Utvendig gummi (stål innkapslet i gummi)
AS(L) Som A, med støvleppe
AOF Som A, men uten fjær
B Utvendig metall
BS(L) Som B, med støvleppe
C Forsterket utvendig metall
CS(L) Som C, med støvleppe
 

MATERIALER

 • Driftstemperatur
 • Væsken det skal tettes mot
 • Periferihastighet

EKSENTRISITET

Senterlinjene til huset, tetningsringen og akselen må stemme overens så godt som mulig. Tetningsleppen vil bare tolerere et minimalt avvik. Maksimalt tillatt eksentrisitet er avhengig av akselens dimensjon og type tetningsring. Det finnes spesielle typer som er tilpasset applikasjoner med høy eksentrisitet.

TETNINGSRINGER

En av de mest brukte tetningstypene er oljetetning for roterende stang (akseltetning, oljetetning, radialtetning, simmerring, kjært barn har mange navn). Denne brukes generelt for å holde på smøreolje eller – fett i applikasjoner med roterende aksel. I spesielle tilfeller kan den også brukes til å tette for andre typer væsker eller gasser.

For problemfri og optimal drift må akselen ha tilfredsstillende overflatefinish.

Korrekt design og materialvalg er svært viktig når lagre og gir skal tettes for å unngå lekkasje av olje eller fett og støv og smuss skal holdes ute.

HYDRAULIKKTETNINGER OG PAKNINGER TIL INDUSTRI, OFFSHORE M.M

 

PROFILOVERSIKT

Her er en oversikt over standard hydraulikkprofiler.

 

SEAL WELD PRO AS SOM TETNINGSLEVERANDØR

 • Materialkunnskap
 • Høy servicegrad
 • Kort leveringstid
 • Riktig og funksjonell design
 • Fleksibilitet
 • Konkurransedyktig pris
 • Leveringspålitelighet
 • Norges største lager
 

TETNINGER FRA EGEN PRODUKSJON

 • Produksjonsstans reduseres til et minimum
 • Høyere produktivitet
 • Behov for omfattende lager av tetninger bortfaller
 • Stor fleksibilitet
 • En komplett leverandør av alle type tetninger
 • Omgående levering fra Rogaland
 • Nærsagt alle profiler kan produseres
 • Ingen verktøykostnader
 • Både millimeter og tommedimensjoner kan leveres
 • Ingen minimumsbestilling
 • Nøyaktige toleranser på ferdigproduserte tetninger
 • Høy kvalitet på materialene
 • Teknisk rådgivning og design på auto-CAD
 

PTFE-TETNINGER

 • Ikke brennbar
 • Utmerket kjemikaliemotstand
 • Stort temperaturområde
 • Lav friksjonskoeffisient
 • Intet vannopptak
 • Svært gode elektriske isoleringsegenskaper
 

FJÆRAKTIVERTE TETNINGER

 • Hastighet
  • Dynamisk: 15-20 m/s
  • Roterende: maks 4 m/s
 • Trykk
  • Med u-fjær maks 350 bar
  • Med spiral-fjær maks 800 bar
 • Temperatur:
  • Fra -150 ºC til +230 ºC
 • Montering av tetning i åpent spor. Bakre delen av tetningen i monteringsretning. Alle kanter skal være avrundet. Vi anbefaler
 
hydraulikktetninger_3
 
hydraulikktetninger_4
 

PNEUMATIKKTETNINGER

 • NBR
 • Viton

V-RING

 

En v-ring er en gummitetning som monteres på en aksel og som oftest roterer med denne. Den består av en kropp og en leppe. Kroppen er elastisk og klemmes dermed fast under akselen, her blir det en statisk tetning. Den fleksible leppen tetter mot en fast flate som står vinkelrett på akselen, her blir det en dynamisk tetning. Leppen fungerer også som avkaster for smuss og væske p.g.a. leppens periferihastighet.

V- ringer kalles ofte støvtetning, og indikerer dermed at den ikke håndterer væske under trykk.

 
v-ringer_1.jpg

SVEISEAUTOMASJON OG ROBOT

 

Vi er foretrukken ESAB leverandør. Sammen med dem tilpasser vi løsninger etter kundene sine behov.

For rådgivning og generelle henvendelser kontakt:
Svein Tore Hove – Product Manager Automation/Cutting
IWS 00101
Mobile: 45260966
E-mail:   sth@swp.no

Trykk for katalog ESAB Automasjon

For produktinformasjon og ideer se ESAB Cutting Systems