Erik Øglænd | eo@swp.no | Mobil: 45218055

Espenes koffertinnredning

ESPENES AS og Seal Weld Pro AS er samarbeidspartnere innen koffertinnredning av skum. Vi tilpasser innredningen etter kundenes behov. Dette kan være løsninger innen transportsikkerhet, produktmerking og logo. Espenes AS står for rådgivning, bestilling og leveringer. Seal Weld Pro produserer skuminnredningen.

Henvendelser tas direkte med Espenes AS ved Espen Osmundsen espen@espenes.no eller 91133359

Trykk på Espenes AS logo for mer informasjon

Espenes
Industrirekvisita

Kompensatorer

Vi lagerfører og leverer en rekke kompensatorer i forskjellige dimensjoner og materialer. For rådgivning og informasjon ta kontakt med oss på tlf 51575340 eller firmapost@swp.no

Hvorfor kompensatorer?

Kompensatorer er den ideelle løsning for elastisk montering av rørledninger innenfor all type industri, offshore, petrokjemi og shipping. Som elastisk rørforbindelse har kompensatorer blant annet følgende fordeler:

  • Tar opp termiske lengdeforandringer
  • Tar opp vinkelavvikelser og isolerer vibrasjoner
  • Demper lyd- og trykkstøt i rørledningen
  • Utjevner montasjedifferanser

Materialbeskrivelse

Material forkortelse (Fargekode)Egenskaper
EPDM (rød)God varmebestandighet, kan benyttes til alkalisk avløpsvann, trykkluft (oljefri) og kjemikalier. Meget god værbestandighet, generelt gode diffusjonsegenskaper.Temperaturområde -25°C til +130°C. Ikke egnet for olje- og fettholdige media.
NBR Nitrilgummi (gul)Bestandig overfor olje og drivstoff, gasser, løsemidler og fett.Gode slitasjeegenskaper. Temperaturområde -20°C til +90°C.Ikke egnet for damp og varmtvann.
NBR Nitrilgummi (hvit)Næringsmiddelkvalitet, meget godt egnet for fett, mel, saft, vin, drikkevann etc.Temperaturområde -20°C til +80°C.
CSM Hypalon (grønn)Kjemikaliebestandig kvalitet for syrer, baser og lut. Temperaturområde -20°Ctil +80°C, men trykk-/mediumavhengig. Ved tvil – vennligst kontakt oss.
CR Neopren (sort)Benyttes til vann og enkelte lutforbindelser. Vær- og aldringsbestandig.Temperaturområde -20°C til +70°C.
NR Naturgummi (ingen)Benyttes til vann og enkelte lutforbindelser, samt i næringsmiddelindustrien.Ikke egnet for oljeholdige media. Temperaturområde -20°C til +70°C.
IIR Butylgummi (rød/blå)God varmebestandighet, kan benyttes til alkalisk avløpsvann, trykkluft (oljefri),kjemikalier og spesielle syntetiske hydraulikkoljer. Vær- og aldringsbestandig. Temperaturområde -25°C til +90°C. Godkjent for drikkevann.
FPM Viton (lilla)Spesielt for høye temperaturer. God bestandighet overfor kjemikalier, olje, bensin diesel og løsemidler. Temperaturområde -10°C til +180°C. Ikke egnet for keton og klor.
PTFE Teflon (ingen)Full bestandighet overfor alle media, med unntak av alkalimetaller i smeltet tilstand og amider som dannes på denne basis. Temperaturområde -50°C til +230°C.

De oppgitte minustemperaturer er basert på kompensatorer i bevegelse. Hvis dette ikke er tilfelle, kan lavere minustemperatur aksepteres. For bestandighet overfor kjemikalier, syrer og løsemidler, ta kontakt med oss for nærmere anbefaling og valg av riktig kompensator.

Sertifikater

Her laster du ned direkte fra produsentens sider

Industrirekvisita

Montering-/justeringsshims

Solide montering-/justeringsshims til en rimelig pris. Klossene er slette og i størrelse 70x70mm med 2, 3, 5, og 10 mm tykkelse. Produktet er produsert i EU av kraftig PEHD materiale, hardhet 60 shore D. Klossene brukes bl.a. til montering av betongelementer.

Industrirekvisita

Vibrasjonsdempere

Utvalget er stort. Vi finner rett produkt til ditt behov.

Kontakt oss for rådgivning og mer informasjon på

tlf 51575340 eller firmapost@swp.no

Industrirekvisita
0