Tetningsringer

Seal Weld Pro AS som pakningsleverandør

 • Materialkunnskap
 • Høy servicegrad
 • Kort leveringstid
 • Riktig og funksjonell design
 • Fleksibilitet
 • Konkurransedyktig pris
 • Leveringspålitelighet
 • Tetningsringer og pakninger til industri, offshore m.m

Teknisk informasjon: Tetningsringer

Når akselen roterer dannes en smørefilm/menisk under tetningsleppen. Tykkelsen på smørefilmen avhenger av rotasjonshastigheten, oljetemperaturen, oljeviskositeten og trykket fra tetningsleppen mot akselen. Typisk tykkelse er 1-3 µm (0,001-0,003 mm).

Takket være kapillærkraften og akselens overflatetopografi, holdes denne smørefilmen under leppen og hindrer væsken i å lekke ut. En brukt akseltetning som har en hard, skinnende blank flate mot akselen og radielle sprekker tyder på at den har jobbet mot en aksel som var for glattpolert og/eller at det radielle trykket fra leppen var for høyt. Om derimot flaten er relativt myk og bred, kan det tyde på at overflaten har vært for grov.

Standard tetningsringer er i utgangspunktet ikke beregnet for trykk. Maksimum trykk er 0,5 bar, men hvis akselens periferihastighet er høy, kan man oppleve lekkasje allerede ved 0,1-0,2 bar trykk. Det finnes også spesielle tetningsringer for trykk opp til 10 bar. Disse må ofte spesialbestilles. Korrekt design og materialvalg er svært viktig når lagre og gir skal tettes for å unngå lekkasje av olje eller fett og støv og smuss skal holdes ute.

TETNINGER FRA EGEN PRODUKSJON

 • Produksjonsstans reduseres til et minimum
 • Høyere produktivitet
 • Behov for omfattende lager av tetninger bortfaller
 • Stor fleksibilitet
 • En komplett leverandør av alle type tetninger
 • Omgående levering fra Rogaland
 • Nærsagt alle profiler kan produseres
 • Ingen verktøykostnader
 • Både millimeter og tommedimensjoner kan leveres
 • Ingen minimumsbestilling
 • Nøyaktige toleranser på ferdigproduserte tetninger
 • Høy kvalitet på materialene
 • Teknisk rådgivning og design på auto-CA