Kurs

KURS I VARME ARBEIDER

Vi tilbyr Norsk brannvernforening sertifiseringskurs for Varme Arbeider med teori og brannøvelse. Sertifikatet er gyldig i 5.

1. januar 2001 ble det pålagt å inneha sertifikat for å utføre varme arbeider, herunder bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- eller slipeutstyr.

Vi kan tilby dette kurset/resertifisering med det formål å sertifisere alle som utfører varme arbeider.

For mer info eller påmelding, kontakt Egil-Rune Lerbrekk på tlf 90 92 29 08 eller pr mail post@lercons.no

Kurset er tilpasset kravene fra forsikringsselskapene.

Kursinnhold:

  • Hva er Varmt arbeid                                                                    
  • Varme arbeider som brannårsak
  • Aktuelle lover, forskrifter og regler
  • Brannteori
  • Brann og brannslukking
  • Valg av slukkemidler
  • Risikovurdering, Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid
  • Praktisk slukkeøvelse