Kurs i Varme arbeider

1. januar 2001 ble det pålagt å inneha sertifikat for å utføre varme arbeider, herunder bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- eller slipeutstyr. Kurset er i samsvar med kravene Norsk Brannvernforening stiller til sertifisering.

Vi kan tilby kurs i varme arbeider / resertifisering med det formål å sertifisere alle som utfører varme arbeider. For mer info eller påmelding, kontakt Egil-Rune Lerbrekk på tlf 90 92 29 08 eller pr mail kurs@swp.no

Ta kontakt med Egil Rune på tlf. 909 22 908 eller epost kurs@swp.no

0