K-HMS

ISO 9001:2015

 

I mai 2010 ble Seal Weld Pro (Sveisehuset Vest AS) godkjent som Miljøfyrtårnbedrift

Som en sertifisert Miljøfyrtårnbedrift signaliserer vi at vi tar miljøet på alvor. Det vi gjør skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet globalt sett. Det er verdifullt å drive miljøvennlig.

Vi tar ansvar for det ytre miljøet så vel som det indre arbeidsmiljøet. Dette skal sikre de ansatte en trygg og god arbeidsplass, særlig med tanke på helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Som sertifisert miljøfyrtårnbedrift har vi en rekke fordeler, som tilpasset verktøy for miljøledelse, gode miljørutiner på viktige områder som blant annet avfallshåndtering, energibruk og innkjøp.

Klikk for å se Klima- og Miljørapport

Resultatet er en miljøeffektiv drift med høyere verdiskapning gjennom mindre miljøbelastning (mindre avfall, lavere energiforbruk, reduksjon av utslipp osv) og driftskostnadene reduseres.

Vi er tydelige og har dokumentert miljøinnsats, noe som er nødvendig som et kvalikfikasjonskrav i stadig flere anbudsrunder.

Vi oppfyller lovpålagte krav som for eksempel regnskapslovens og miljøinformasjonslovens krav. I tillegg har vi et solid grunnlag og godt utgangspunkt for andre typer sertifiseringer som ISO 14001 og EMAS

 

StartBANK brukes av innkjøpsmiljøene i Bygg- og anleggsnæringen. Selskapenes målsetning er å opprette de fleste tilbyderlister ved å bruke ordningen. Formålet med kvalifikasjonsordningen er å bidra til at det kun benyttes seriøse aktører i næringen og at aktørene dermed kan konkurrere på like vilkår. I tillegg vil en gjennom ordningen oppnå en effektiv og ressurssparende informasjonsdeling av felles opplysninger.

 
 
 

Grønt Punkt er et internasjonalt registrert varemerke for emballasje.

Merket viser at det er betalt vederlag for emballasjen, noe som sikrer at emballasjen samles inn og gjenvinnes etter bruk. Vederlag skal betales i det land hvor varen omsettes og emballasjen blir avfall.

Grønt Punkt Norge AS har hovedlisensen for bruk av Grønt Punkt-merket i Norge. Bedrifter som er medlemmer i Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning med rapportering til Klima- og forurensningsdirektoratet kan bruke Grønt Punkt-merket på sin emballasje.

Departementene vil følge opp at offentlige virksomheter stiller krav til sine norske leverandører om at de er medlem i en returordning for brukt emballasje eller selv har etablert tilsvarende ordning.